Havearbejde

 • Græsslåning
 • Hækklipning
 • Bort kørsel af haveaffald
 • Fjerne mos/plæneluftning
 • Plante hæk og træ
 • Pasning af grønne arealer
 • Luning af bede

Omkring huset

 • Belægning (Fliser, brædder, indkørsel)
 • Lave rækværk, hegn og lign.
 • Bygge/opsætte skur, carport mm
 • Bygge/opsætte legestativer
 • Grave ud
 • Is- og snerydning (salt)
 • Udskifte postkasser
 • Vinduespudsning

Udvendig vedligehold

 • Male udvendigt træværk/facade
 • Skifte vinduer
 • Justere døre/vinduer, der binder
 • Rense tagrender
 • Udskifte låse

Søger du en anden opgave?

Har du et projekt i hjemmet som ikke står på siden? Kontakt mig, så finder vi ud af noget.

Kontakt mig